ESCOLA D’ATLETISME

TEMPORADA 2021-22

Mascareta – rentar-se les mans – distància interpersonal

 

TELÈFON CONTACTE: 629 584 396

INFORMACIÓ:

NORMES INTERNES

 INSCRIPCIONS

Abans de l’1 de setembre 2020 s’haurà de presentar una Declaració Responsable per e-mail a secretaria@atletisme-baixmontseny.cat per tramitar l’accés preceptiu a les instal·lacions.

La Butlleta d’Inscripció es presentarà el dia d’inici de l’activitat. Pel que fa a les noves incorporacions, també s’haurà d’ajuntar una fotocòpia del carnet CATSalut i del DNI del nen o nena.

Totes les inscripcions es presentaran acompanyades del justificant del pagament a l’ entitat bancària, al compte que s’indica en la mateixa Butlleta d’Inscripció.

 

INICI I HORARIS

Iniciem l’activitat al setembre de 2021.

Els entrenaments seran els dimarts i dijous de 2/4 de 6 a les 7 de la tarda.

 

MESURES SANITÀRIES

S’aplicaran les mesures sanitàries de prevenció vigents en cada moment, així com les recomanacions que determini l’Ajuntament per accedir a les instal·lacions atlètiques municipals.

S’establirà un grup estable de nens i nenes que garanteixi la traçabilitat, amb una ràtio no superior a l’autoritzada per les autoritats sanitàries competents. A instàncies de l’Ajuntament l’entrenament es realitzarà a porta tancada, amb l’accés a la pista restringit als atletes autoritzats.

En el cas que un nen o nena mostri simptomatologia de Covid19 o hagi estat en contacte amb persones infectades, s’haurà d’informar al Club i respectar la quarantena.

Els nens i nenes hauran de portar mascareta, tot i que durant la pràctica esportiva es prescindirà del seu ús.

 

 

BENVINGUDA

VIDEO 2019 AQUI

Whats App Escola d’Atletisme

Grup de WhatsApp amb els pare i mares per comunicacions i informació d’activitats.