EL CLUB

CONTACTE

 

Telèfons d’interès

Escola d’Atletisme                696 89 38 52

Competicions i activitats      629 58 43 96

 

Correus d’interès

secretaria@atletisme.bauxmontseny.cat

inscripcions@atletisme-baixmontseny.cat

LOGO_PANCARTA_1_QUALITAT_REDUIDA

 

 

LA FUNDACIÓ

Inicialment el Club es va constituir amb el nom UNIÓ ATLÈTICA BAIX MONTSENY i es va fundar el dia 24 de maig de 2011 a la Pistes Municipal d’Atletisme de Sant Celoni. En aquest acte presidit pel Sr. Joan Granje Solà, actuà com a Secretari el Sr. Iban Soler Godoy  i es designà com a primer President de l’Entitat al Sr. Albert Galin Calvo.

El dia 6 de juny del 2011 es va realitzar la inscripció al Registre General d’Associacions Esportives de la Generalitat de Catalunya on es va dipositar una còpia dels Estatuts aprovats en l’Acte de Constitució.

El 27 de setembre, l’Assemblea Extraordinària de socis va acordar el canvi de nom de l’Entitat, passant a denominar-se CLUB ATLETISME BAIX MONTSENYEn aquesta mateixa Assemblea es va aprovar el nou text dels Estatuts, adaptats al nou règim jurídic dels clubs esportius que establex el Decret de la Generalitat de Catalunya.

La temporada 2011-12 que s’inicia l’1 de novembre, és el punt de partida dels atletes del CLUB ATLETISME BAIX MONTSENY que començen a participar en les competicions federades.

 

EL CINQUÈ ANIVERSARI

La cinquena temporada coincideix amb la plena consolidació de totes les competicions que organitza el Club (9) al llarg de l’any, l’augment d’atletes incorporats a l’equip i el creixement qualitatiu i quantitatiu de l’Escola d’Atletisme on es realitza una rasca important de promoció.

 

QUALITAT ATLÈTICA

Al complir els cinc anys d’existència assolim el reconeixement de  «QUALITAT ATLÈTICA» .

Aquest reconeixement ens ve donat per la bona gestió del Club en aspectes tant importants com el plantejament tècnic i administratiu, les diverses organitzacions de competicions, la transparència econòmica, la participació de tots els membres, (directius, monitors, atletes, pares/mares) el funcionament de l’Escola d’Atletisme amb una línia pedagògica clarament determinada i una ratio en la cerca de una optimització dels objectius.

Aquesta distinció ens obliga a seguir endavant i anar en la bona línia que ens hem marcat.

 EL CAMPIONAT ESTATAL

Va ser a l’any 2018 quan l’equip Sub23 de cros, participa en el Campiuonat Estatal després d’una excel·lent temporada a Catalunya.

En aquest mateix any, l’equip absolut participa en la Lliga Catalana de Clubs i assoleix la segona posició del Criterium Masculí.