REUNIÓ DELS JUTGES D’ATLETISME

REUNIÓ DELS JUTGES D’ATLETISME

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió tècnica dels jutges d’atletisme.

Segona trobada de treball d’aquest any.

La darrera setmana, en un cèntric restaurant de Sant Celoni, es van reunir, novament, els jutges d’atletisme que formen la Delegació del Baix Montseny del Comitè Català de Jutges.

Aquesta Delegació està formada per una dotzena de col·legiats i l’objecte de la reunió va ser el posar en comú el que ha estat la temporada recentment finalitzada i encarar la nova que s’inicia.