DIJOUS ATLÈTICS

DIJOUS ATLÈTICS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant el mes de juny i juliol.

 

A partir del proper 21 de juny, cada dijous fins finalitzar el mes de juliol, el Club organitza unes proves d’atletisme a la Pista Municipal de Sant Celoni

Es tracta de donar oportunitat als atletes de realitzar el millor registre de la temporada abans d’endinsar-nos en el període estiuenc del mes d’agost.

El termini de les inscripcions finalitza el dilluns anterior a cada jornada, essent necessari fer-ho per a cadascuna d’elles. .

REGLAMENT, HORARIS I PROVES DE TOTES LES JORNMADES

10_DIJOUS_ATLETICS