ASSEMBLEA DEL CLUB

ASSEMBLEA DEL CLUB

El divendres 20 de gener a les 7 de la tarda, a la Sala d’Actes de la Masia de Can Balmes de Santa Maria de Palautordera, va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de Socis, el màxim òrgan de govern, on rau la sobirania plena dels associats al Club. Va haver-hi una important assistència amb el 60 per cent dels membres de ple dret.

Després d’una breu salutació del Sr. President, la Sra. Secretària va procedir a iniciar la sessió amb els diferents punts de l’Ordre del Dia.

En aquesta sessió es va aprovar la liquidació dels comptes de l’exercici anterior, es va aprovar el pressupost dels ingressos i despeses per al 2012, es va aprovar el programa d’activitats per organitzar el Club durant aquest any i es va procedir a la remodelació d’alguns càrrecs de la Junta Directiva amb la finalitat d’assolir una major eficàcia en la gestió administrativa i tècnica del Club.

Cal assenyalar les incorporacions de Marta Ibàñez i Robert Díez que amb les seves aportacions es preveu un bon impuls endavant en totes les activitats socials.

Tanmateix, es van prendre importants acords com el de crear dues noves seccions esportives en el si del nostre Club. A partir d’ara, la nostra Entitat dedicarà una atenció a dues noves modalitats: Triatló i Fitwalking.

Finalment, en la línia que caracteritza la gestió del Club, de transparència, democràcia i participació, es va acordar que les reunions de Junta Directiva siguin obertes a la presència de qualsevol dels membres associats, els quals, sense dret a vot, podran tenir veu i participar en totes les deliberacions de la Junta.

Sense cap mena de dubtes, una Assemblea que ha servit per donar un gran pas endavant en la construcció del CLUB ATLETISME BAIX MONTSENY, una Entitat que vol ser modèlica per la seva manera de funcionar i on els joves son els qui tenen una funció important.

IMG_0162-copia

Albert Galin, President del Club.