EL BUTLLETÍ DEL CLUB

EL BUTLLETÍ DEL CLUB

Athle-News es el Butlletí del Club Atletisme Baix Montseny que s’edita mensualment. Els podeu consultar en aquest mateix portal a l’apartat “El Butlletí”.

athle-news imatgeAthle-News es el Butlletí del Club Atletisme Baix Montseny que s’edita mensualment. Els podeu consultar en aquest mateix portal a l’apartat “El Butlletí”.

Ja hem superat el mig centenar de butlletins editats. Puntualment, cada primer de mes, surt aquest full informatiu.

Athle-News es un complement informatiu per als socis, atletes i amics del Club.